PH wody to jeden z parametrów, który określa jej odczyn. Dokładnie pozwala doprecyzować, czy mamy do czynienia z wodą, w której składzie przeważają jony wodorowe H+, czy też jony wodorotlenkowe OH-. Gdy jest więcej tych drugich, mowa o wodzie o tzw. odczynie zasadowym. W odwrotnym przypadku woda ma odczyn kwaśny. PH wody na odpowiednim poziomie nie jest bez znaczenia dla zdrowia osób, które ją spożywają. Z tego powodu coraz więcej z nas decyduje się na poprawę odczynu pH wody, która zwykle wiąże się z redukcją jej kwasowości.

W jaki sposób można zwiększyć pH wody?

Odczyn pH wody można poprawić na kilka sposobów. Najskuteczniejsze okazuje się zastosowanie jonizatorów. Jonizatory to specjalne urządzenia, które w procesie elektrolizy nadają wodzie odczyn zasadowy. Wyposażone są w dodatnią anodę i ujemną katodę, dzięki którym dochodzi do rozłączenia substancji o właściwościach zasadowych i kwasowych. W efekcie działania jonizatorów uzyskuje się tzw. wodę alkaliczną (zasadową) oraz wodę kwaśną. Obie wody nadają się do spożycia, z tym że ta pierwsza ma korzystniejszy wpływ na zdrowie. Woda alkaliczna odkwasza organizm oraz wspomaga usuwanie toksyn. Pozytywnie działa też na układ odpornościowy, a nawet spowalnia starzenie.

Najpopularniejsze jonizatory dostępne są na rynku w formie specjalnych dzbanków do filtrowania wody. Alternatywne dla nich urządzenia jonizujące można podłączać bezpośrednio pod ujęcie wody np. w kuchni. Ponadto istnieją też sposoby na poprawę pH wody bez konieczności zakupu jonizatora. W tym celu stosuje się preparaty zawierające minerały alkalizujące lub krople, które poprawiają właściwości wody m.in. poprzez jej odkwaszanie. PH wody zwiększa się, dozując takie substancje jak np. wodorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia czy węglan sodu.