Badanie wody wykonują stacje sanitarno-epidemiologiczne, prywatne laboratoria, a także firmy zajmujące się sprzedażą filtrów i urządzeń filtrujących. Sprawdzenie jakości wody kojarzy się zwykle z koniecznością oceny jej zdatności do picia. I choć jest to bezwzględny powód przeprowadzenia badania, okazuje się, że nie jest jedyny. Badanie wody trzeba wykonywać regularnie, gdyż na jej skład mogą mieć wpływ różne czynniki, a testy przeprowadzone kilka lat temu mogą być nieaktualne już po upływie kilku miesięcy. W poniższym artykule wyjaśniamy, dlaczego warto badać wodę w kranie oraz zdradzamy, ile takie badanie może kosztować.

W jakim celu wykonuje się badanie wody i ile trzeba na nie wydać?

Woda kranowa, choć jest zdatna do picia, może zawierać liczne związki, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie. Metale ciężkie, azotany oraz bakterie i wirusy nie tylko pogarszają jej smak i zapach, ale w najgorszych przypadkach mogą też prowadzić do poważnych zatruć pokarmowych. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, warto więc regularnie oceniać skład wody, sprawdzając, czy nie zostały przekroczone dopuszczalne normy zawartości określonych związków. Na badanie wody należy też się zdecydować w każdym przypadku, gdy zauważy się zmianę jej smaku lub zapachu. Trzeba być świadomym tego, że nawet niewielkie odstępstwo od normy, może nieść poważne konsekwencje dla zdrowia.

Badanie wody warto zlecić również w przypadku, gdy planuje się montaż filtrów i urządzeń uzdatniających wodę. Dopiero na podstawie uzyskanych wyników można odpowiednio dobrać sprzęt, który uwolni wodę kranową z zanieczyszczeń. Jeśli chce się wykonać test twardości wody, można to zrobić samodzielnie, używając np. dostępnych w ofercie naszej firmy P.H.U. Delta Pomorze zestawów do badania wody. Takie badanie nie pozwoli jednak ocenić szczegółowo składu wody, dlatego chcąc sprawdzić jej dokładną zawartość, należy zlecić wykonanie badań fizykochemicznych. Warto też poddać wodę badaniu na obecność bakterii. Koszt takiego pakietu badań jest różny i zależy od miejsca, w którym się je wykonuje. Niemniej trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu około 400 zł.