Uzdatnianie wody z definicji oznacza doprowadzenie zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla określonego zastosowania. Stacja uzdatniania wody jest tym samym urządzeniem, które służy do poprawy jej ogólnej jakości w tym szczególnie właściwości fizykochemicznych. Dotyczy wody pochodzącej z różnych źródeł. Stacje przyłącza się do ujęć wody wodociągowej lub z własnych studni. W zależności od potrzeb sprawdzają się zarówno w domach, jak i budynkach przemysłowych. W celach prywatnych wykorzystuje się je głównie do zmiękczania wody. W przemyśle z kolei ich zastosowanie może być znacznie szersze.

Do czego służy stacja uzdatniania wody?

Stacja uzdatniania wody może pełnić kilka funkcji. Najczęściej kojarzona jest z urządzeniem, które eliminuje twardość wody. Niemniej w wielu przypadkach dodatkowo służy do jej oczyszczania z niepożądanych substancji. Znajduje zastosowanie przy wychwytywaniu zanieczyszczeń stałych oraz eliminowaniu bakterii, wirusów i innych drobnoustrojów chorobotwórczych. Ponadto radzi sobie ze związkami żelaza i manganu. Tym samym wykorzystuje się ją do demineralizacji. Oprócz tego stacja uzdatniania wody odgrywa znaczącą rolę dla poprawy jej klarowności oraz parametrów smakowych i zapachowych.

Jak działa stacja uzdatniania wody?

Podstawy działania wszystkich stacji uzdatniania wody są w większości takie same. W zależności jednak od funkcji, jakie ma pełnić urządzenie, różnice dotyczą zastosowanych systemów filtracji. W praktyce uzdatnianie polega na przepływie wody przez różne rodzaje filtrów i złóż, które na każdym etapie eliminują określony typ zanieczyszczeń. W stacjach uzdatniania wody stosuje się m.in. filtry mechaniczne, węglowe, zmiękczające, odżelaziacze i odmanganiacze, systemy odwróconej osmozy oraz bakteriobójcze lampy UV.